Zwarte Piet of niet: deftige draaikonterij

NRC
image-476
NEDERLAND – Merijn Oudenampsen
las het redactioneel van NRC van 16 oktober 2014 over Zwarte Piet:

Dat is vrij illustratief voor de manier waarop het establishment fungeert in Nederland. Je neemt deftig afstand van zowel voor- als tegenstanders. Die beschrijf je als ‘heftig’, ‘ongenuanceerd’, ‘zelfs verbeten’, en ‘zwaar geëmotioneerd’. Vervolgens kies je toch beschroomd een positie, maar die keuze depolitiseer je gelijk. Je doet net alsof het eigenlijk helemaal geen keuze is. Je schuift de beslissing af op de geschiedenis of – iets pathetischer – de kinderen. Alles om zelf geen politiek maar geen stelling te hoeven nemen, want dat is voor de eerder beschreven ongenuanceerde types:

“Een wezenskenmerk van een nationale cultuur is dat hij door de samenleving gedragen wordt. Dus door álle Nederlanders. Wat betekent dat die cultuur aan verandering onderhevig is. Piet bestaat niet, hij is een collectieve gedachte van de sinterklaasfeestvierders en dat zijn uiteindelijk de kinderen. Zijn er onder hen te veel die verdrietig worden van zijn per definitie negroïde uiterlijk, dan zijn zijn dagen geteld. Dan schuift de cultuur op.”

Alsof de cultuur vanzelf opschuift. Alsof het de kinderen zijn die zich verzetten tegen Zwarte Piet. Het creëren van een momentum voor verandering wordt dus uitbesteed aan de irrationele voor- en tegenstanders waarop wordt neergekeken. Het establishment doet enkel aan pacificatie en zal de veranderingen ‘verend opvangen’, net als in de tijd van de provo’s, net als bij Fortuyn. Het irritante aan dit traditionele schikken en plooien is, dat de dingen nooit helder worden benoemd. Je zult niet snel een politicus of journalist vinden die stelt dat de Nederlandse identiteit uitgaat van menselijke gelijkheid, en dat daarom Zwarte Piet geen nationaal symbool kan zijn van het Nederland dat wij voorstaan. In plaats daarvan, vage noties over draagvlak en geschiedenis.

image-477


Gast auteur: Merijn Oudenampsen

Wie is Merijn Oudenampsen

Met veel liefde en toewijding werkt de JRvS redactie dagelijks aan nieuwe maatschappelijke onderwerpen om deze onder de aandacht te brengen van jullie, onze lezers.

Wij willen een signaal geven aan de maatschappij en tevens jullie de gelegenheid geven ook je verhaal hier op de website te delen.

Heb jij een verhaal die gehoord móet worden, laat ons dit dan weten. We geven jou graag de kans om je verhaal als gast-auteur hier te publiceren!

Meer informatie kun je hier in vinden: https://jouwrechtvanspreken.nl/gast-schrijvers/
%d bloggers liken dit: