Drie Dwaze Weken #3DW

AMSTERDAM – De Drie Dwaze Weken dat Nederland zich schuldig maakt aan Blackfacing zijn weer begonnen. Iedereen die zich hieraan schuldig maakt draagt bij aan de negatieve stereotypering in de openbare ruimte, de beeldvorming/ indoctrinatie van de kinderen en racisme. En is dus MEDEPLICHTIG!

Over zwart-wit bondgenootschap (1)

NEDERLAND – Wat doe je als je wit bent en je tegen racisme bent? Hoe kun je actief worden, hoe kun je samenwerken met zwarte mensen die zich organiseren tegen racisme en uitsluiting? Willen ze wel samenwerking?

Zwarte Piet gaat over veel meer dan Zwarte Piet

Als het begrip ‘racisme’ al ter sprake komt, dan wordt het meestal op een willekeurige en ondoordachte wijze gebruikt. Het is symptomatisch voor de armoedige wijze waarop het racismedebat gevoerd wordt in de Lage Landen.

%d bloggers liken dit: