Donkere paspoppen als zwarte piet op een basisschool

paspop af
image-1755
APELDOORN – Op de basisschool De Schakel in Apeldoorn zit mijn dochter van 5 jaar. Tot mijn verbazing zag ik een paar weken geleden dat zij donkere paspoppen verkleed hadden als zwarte Pieten. Wat doe je dan als ouder? En wat is de gedachte van school hierachter?

 

Al jaren is er een maatschappelijk debat gaande over zwarte Piet. De basisschool van mijn dochter heeft een sinterklaascommissie, die natuurlijk uit witte mensen bestaat. Allemaal mensen die zelf nooit nadeel hebben ondervonden van racisme en de karikatuur zwarte Piet. Zij hebben besloten om het feest vandaag “gewoon” te vieren met zwarte Pieten.

Een paar weken geleden heb ik de school gebeld; ik wou graag een gesprek hierover aangaan. Naar eigen zeggen heeft school me heel vaak gebeld. Ik heb geen gemiste oproepen, dus ik laat dit maar even in het midden. Laten we ervan uitgaan dat ze dit inderdaad hebben gedaan.

bruine piet
image-1756
Vandaag, 5 december, had ik meneer De Glopper (Locatieleider Rederijkershoeve) aan de telefoon. Zijn boodschap was dat zij niet aan stereotypering van de donkere medemens doen. En dat terwijl ze donkere paspoppen hebben aangekleed als zwarte Piet! Paspoppen die kinderen ook in de winkels zien met de boodschap: ‘dit is je donkere medemens’. Als je zo’n paspop aankleedt als zwarte Piet, waar ben je dan precies mee bezig? Juist Stereotypering!

De reactie van De Glopper: “Onze pieten zijn niet zwart maar bruin”. Serieus? Volgens mij  maakt zwart of bruin geen verschil in het feit dat je kinderen stereotypering aanleert. De Glopper: “Maar wij zetten ze niet weg in de rol van knecht.” Meent hij dit echt? Toen ik vanmorgen aan kwam werden er over het schoolplein heel hard sinterklaasliederen gedraaid met “zijn knecht staat te lachen”.

pas pop af 1
image-1757
Ik gaf meneer De Glopper aan dat ik vanmiddag foto’s kom maken van de poppen, omdat ik toch wel benieuwd ben hoe dit precies ligt in het maatschappelijke debat. Op dat moment werd hij bang en boos. Hij verbood mij  foto’s in de school van mijn dochter te maken! Dus ik als donkere ouder mag geen foto’s maken van de sinterklaasversiering omdat ik anti-zwartepiet ben? De pro-pieten hebben dit verbod niet gekregen van deze locatieleider! Ik heb meteen mijn auto gepakt en ben met een fototoestel naar de school gereden.

Aangekomen zat ik dat de paspoppen verdwenen waren. Een uur ervoor waren ze er nog! Ook meneer De Glopper zelf was aanwezig. Ik heb hem een hand geschud en gevraagd of de poppen waren verwijderd. Hij bevestigde dit: “Ze zijn al begonnen met opruimen”. Echt waar? Terwijl Sint en zijn zwarte Pieten nog in het lokaal ernaast aanwezig waren? Begint de opruiming echt midden in het feest? Opnieuw vertelde hij me dat ik geen foto’s mocht maken. Nou, dat heb ik mooi wel gedaan: van een lege ruimte waar de paspoppen eerder stonden. Ik vroeg hem: “Alle kleine kinderen mogen al weken tegen deze poppen aankijken, maar de wereld mag ze niet zien? Wauw dat lijkt me iets om eens goed over na te denken! Want als men echt vond dat het allemaal niks met racisme te maken had waarom dan snel verwijderen? En als men weet dat het niet kan waarom dan wel kiezen voor deze aankleding van het feest?”

Ik ben woest en dat is echt een understatement!

-“Ja maar, mevrouw, u heeft zelf gekozen voor deze school.”

– “Really? Dus op het moment dat ik racisme bespreekbaar maak, is hier geen ruimte voor? Een school mag dit allemaal doen want ik heb hier voor gekozen? En op het moment dat ik een racismevrije omgeving wil, ben ik dus bij uw school niet op het juiste adres?”

“Maar mevrouw, wij doen niet aan racisme, wij hebben een kanjertraining.”

– “Een kanjertraining? De ‘stop-hou-op’-methode is de nieuwe methode om racisme te bestrijden? En omdat de kanjertraining zo goed is, kunnen we kinderen gewoon een stereotypering aanleren?”

 

“Mevrouw, ik vind de toon waarop u spreekt niet prettig.”

“Meneer, u negeert een jarenlang maatschappelijk debat. Dit terwijl u weet dat dit gevoelig ligt bij mensen. U betrekt deze mensen niet bij een invulling van het feest waar mijn kind mee geconfronteerd wordt. Naar school gaan is namelijk geen keuze, maar een verplichting. U negeert de stem van een groep van uw medemensen die aangeven dat zij leed ondervinden. U kiest voor een stereotypering van uw donkere medemens. En dan vindt u het raar dat ik boos ben? En legt u de schuld bij mij? Terwijl u dit met uw beleid zelf gecreëerd heeft? De welbekende blaming the victimmethode!”

Nog één vraag had ik voor deze meneer: “Heeft u de documentaire gezien van Sunny Bergman, Zo Zwart als Roet?” “Nee”, was hierop zijn antwoord. Hij had wel wat gezien bij DWDD. En hier gaan we dan. Een jarenlang debat en strijd tegen racisme en voor gelijkheid. Een strijd dat onze stem ook belangrijk is. Maar de locatieleiders van sommige basisscholen verdiepen zich totaal niet! Waarom niet ? U mag het me vertellen!

Tot slot zei meneer De Glopper: “Wij hebben hier voor gekozen. Ik heb u gehoord, ik zal het meenemen naar de commissie, maar wij beslissen hoe wij dit feest invulling geven.” 

“WAUW meneer. Daar begint uw fout al. Wat u zou moeten doen, is mensen die aangeven leed te ondervinden of moeite te hebben met zwarte Piet betrekken bij het dialoog en de invulling van het feest. Dan hoeft u ook niet vroegtijdig uw zwartepietendecoratie te verwijderen, en kan het misschien een feest worden waar alle kinderen van kunnen genieten!”

Meneer De Glopper keek vervolgens weg. Hij negeerde me, net zoals de andere aanwezigen.Hoe symbolisch: de stem van donkere mensen in Nederland blijft genegeerd worden. Er is nog een lange, lange weg te gaan, maar ik kies ervoor om de weg te bewandelen en ik ben niet te stoppen!

college van de mens
image-1758

Oprichter van echte liefde kent geen kleur , Jouw Recht van Spreken, en Sterke Vrouwen . Ik ben politiek actief. En ervaringsdeskundige op verschillende vlakken.
Ik merk dat steeds meer mensen een label krijgen en slachtoffer worden van de vooroordelen en oordelen van de maatschappij of door andere mensen. Hier wil ik tegen strijden. Ik kom op voor jouw en mijn recht!
%d bloggers liken dit: