Mandela’s Day…

Nelson-Mandela_Early-Life_HD_768x432-16x9
image-1740
NEDERLAND – De mensheid als geheel staat op dit moment op de drempel van grote gebeurtenissen – gebeurtenissen die soms het bestaan van de mensheid zélf lijken te bedreigen.

Enerzijds zijn er groepen, partijen en personen die bereid zijn een oorlog te beginnen om het kolonialisme, het imperialisme en de winstgevendheid ervan te verdedigen.

Deze groepen, die worden aangevoerd door de heersende kringen in Amerika, zijn vastbesloten een permanente sfeer van crisis en angst in de wereld in stand te houden. Zij zijn er zich terdege van bewust dat een wereld die bang is, niet helder kan nadenken, en proberen zo de omstandigheden te creëren waaronder de gewone burgers verleid zouden kunnen worden om de ontwikkeling van meer en meer atoomwapens, bacteriologische wapens en andere massavernietigingsmiddelen te ondersteunen.

Deze dwazen, van wie de schoolvoorbeelden aan het hoofd van Amerikaanse en West-Europese trusts en kartels staan, beseffen niet dat zijzelf deel zullen uitmaken van de verwoesting die ze voor hun onschuldige medemensen in gedachten hebben. Maar ze worden steeds wanhopiger wanneer ze zich realiseren hoe vastberaden de gewone man en vrouw zijn om de vrede te bewaren

Tekst uit Nelson Mandela’s toespraak aan de ANC-jeugdafdeling in december 1951

 

Jouw recht van spreken heeft haar visie te danken aan Nelson Mandela.

Niemand wordt als racist geboren Wij zijn dit initiatief gestart omdat we een tegenwicht willen bieden aan onder andere alle extreme en racistische geluiden die we de laatste tijd te horen krijgen.

De steeds verder gaande polarisering – denk aan het door de overheid goedgekeurde onderscheid tussen witte en zwarte scholen en tussen witte en zwarte buurten en wijken – en het ontbreken van een daadkrachtig tegengeluid, hebben er mede toe bijgedragen dat een aanzienlijk aantal kinderen en vrouwen de straat niet meer op durven, omdat zij vanwege hun huidskleur of etniciteit worden uitgescholden, bedreigd en soms zelfs mishandeld.

Wij willen deze Nederlandse variant op apartheid een halt toe roepen. Niet met geweld en niet met negatieve uitlatingen in de richting van degenen die zich in extremistische of racistische zin uitlaten, want daarmee is niemand geholpen. (Verbaal) geweld als reactie op dergelijk geweld zou immers alleen maar leiden tot een verdere escalatie en tot een verharding van de discussie, met alle negatieve gevolgen van dien.

Wij gaan daarom met liefde de strijd aan tegen extremisme en racisme. In de overtuiging dat mensen niet worden geboren om elkaar te haten, maar om elkaar lief te hebben, willen wij ons met jou verbinden en één liefdevol front vormen tegen extremisme ,racisme, onrecht , armoede en ongelijke kansen. . Wij zeggen immers: “Iedereen heeft het recht van spreken!”

Quote’s Mandela:

Zo lang armoede bestaat, is er geen vrijheid

Een staat moet niet worden beoordeeld naar de wijze waarop de meest aanzienlijke burgers er worden behandeld, maar de minst aanzienlijke.

Er is geen betere manier om de aard van de ziel van een samenleving vast te stellen, dan aan de hand van de wijze waarop de kinderen worden behandeld

 

Laten we vandaag niet alleen het bestaan van Nelson Mandela vieren. Huilen om het verlies. Bewonderen om zijn moed en kracht. Maar ook leren van zijn les. Laten we streven naar menselijkheid en gelijkheid!

 

 

Oprichter van echte liefde kent geen kleur , Jouw Recht van Spreken, en Sterke Vrouwen . Ik ben politiek actief. En ervaringsdeskundige op verschillende vlakken.
Ik merk dat steeds meer mensen een label krijgen en slachtoffer worden van de vooroordelen en oordelen van de maatschappij of door andere mensen. Hier wil ik tegen strijden. Ik kom op voor jouw en mijn recht!
%d bloggers liken dit: