Het schooladvies voor uw kind in 2015

cito
image-2243
SCHIEDAM – Een spannende tijd voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Naar welke school wil/kan uw kind komend schooljaar. Misschien heeft u al een adviesgesprek met de basisschool van uw kind gehad of staat dat binnenkort te gebeuren. In ieder geval moet dit voor 1 maart gehouden zijn. Dit jaar gaat dit anders dan in voorgaande jaren. Vorig jaar nog werd de Centrale eindtoets al in februari afgenomen en tegelijk met de uitslag kreeg u dan het schooladvies en de middelbare school kon voor de toelating tot bepaalde schooltypes vastgestelde citoscores eisen.

 
Hoe gaat een en ander dit jaar? Op grond van leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode van uw kind wordt het schooladvies gegeven. Dit schooladvies is leidend bij plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs en is wettelijk vastgelegd. Middelbare scholen laten leerlingen toe op basis van dit schooladvies tot één van de typen in het voortgezet onderwijs en mogen daarvoor geen andere gegevens gebruiken of eisen zoals toelatingstoetsen of IQ-testen.

Daarna is er dit jaar in april een verplichte Centrale eindtoets

Daarna is er dit jaar in april een verplichte Centrale eindtoets. Na 4 weken ontvangt de school dan een leerlingenrapport met een score per onderdeel, een totaalscore en een toelichting daarop. Er zijn nu 3 mogelijkheden:
1 De score is zoals verwacht. Schooladvies blijft ongewijzigd.
2 De score valt lager uit dan verwacht. Let op: De school mag GEEN aangepast schooladvies geven, het resultaat van de eindtoets heeft dan geen invloed op toelating van de leerling in het voorgezet onderwijs.
3 De score valt hoger uit dan verwacht. De school is VERPLICHT het advies te heroverwegen in overleg met de ouders.

Omdat dit vrij laat in het schooljaar (op z’n vroegst eind mei) plaats zal vinden loopt u wel de kans dat de middelbare school van uw keuze geen plaats meer heeft en u uit moet wijken naar een alternatief.

download
image-2244
Omdat dit vrij laat in het schooljaar (op z’n vroegst eind mei) plaats zal vinden loopt u wel de kans dat de middelbare school van uw keuze geen plaats meer heeft en u uit moet wijken naar een alternatief.
Wat kunt u doen als het schooladvies lager uitvalt dan u had gehoopt of verwacht? (Of als u daar bang voor bent indien het adviesgesprek nog moet plaatsvinden).
Uw kind heeft tot 21 april de tijd om hiaten in kennis weg te werken. Op internet is allerhande oefenstof beschikbaar. Vaak ook met goede uitleg of feedback bij online oefenen.

Denkt u zelf met uw kind te kunnen oefenen (en wil uw kind dat ook) dan hier wat tips:
1. Overtuig u ervan dat u de goede oplossingsstrategie kent, deelsommen worden bijvoorbeeld nu vaak anders aangepakt dan toen u op school zat.
2. Als uw kind uw uitleg of vragen niet snapt blijft u dan vooral uiterst kalm en neem een time-out om uit te zoeken waarom uw aanpak niet werkt (het probleem kan komen doordat uw terminologie niet aansluit bij die in de klas, omdat u stapjes overslaat, omdat uw kind moe is, enz.).
Als het goed is moet dit systeem minder stress opleveren voor de kinderen omdat alles niet meer afhangt van die Centrale eindtoets, deze kan hooguit een gunstig effect hebben voor sommige leerlingen.
Helaas geen waterdicht systeem om iedere willekeur van leerkrachten uit te schakelen.

* Bij vragen mag u contact opnemen met Teja Schrijver

 

Logeerpartij-5-015-teja-150x150
image-2245
Auteur:
 Teja Schrijver
Teja Schrijver heeft jarenlang ervaring als juffrouw in het basisonderwijs. Ben je nieuwsgierig naar haar ervaringen en verhaal? Lees dan gauw verder op Facebook:

‘Tradities moeten niet Kwetsen’

 

Gepensioneerde basisschoolleerkracht die graag en veel reist met man en camper. Ik vind het ook nog steeds leuk om als vrijwilliger op mijn oude school te helpen. Ik ben trots op mijn kinderen en kleinkinderen. Alle mensen op de hele wereld hebben evenveel recht op veiligheid, respect, voedsel, onderdak en wat ze verder nodig hebben voor een menswaardig bestaan.
%d bloggers liken dit: