Leo de Kleijn van SP Rotterdam ” Durf te strijden, durf te winnen!”

leo
image-3217
NEDERLAND – Ik heb me kandidaat gesteld voor het nieuwe partijbestuur van de SP. Helaas heeft het zittende partijbestuur mij niet ‘voorgedragen’. Afgevaardigden op het congres van 28 november kunnen op mij stemmen, want ik heb besloten mijn kandidatuur te handhaven.

In mijn kandidaatstelling zeg ik onder meer dit: “Onze partij staat voor een belangrijke taak. Het neoliberalisme leidde wereldwijd in 2008 opnieuw tot een diepe crisis. Desondanks is het tij niet gekeerd. Het kabinet Rutte breekt de publieke voorzieningen en werknemersrechten verder af.
De SP is dé politieke partij die dat rechtse tij kan keren. Samen met bondgenoten is het aan ons om een massale beweging op gang te brengen voor een breed sociaal alternatief.”

Ik ben ‘volbloed’ SP-er. De versterking van onze partij door massale en effectieve acties, socialistische alternatieven voor het afbraakbeleid, meer leden, meer stemmen, meer actieve afdelingen, dat is wat alle SP-ers willen.

De belangrijkste vraag voor het komende congres is: “Hoe gaan we dat bereiken in de komende jaren?”

Ik denk dat we er niet komen met de voorstellen en resoluties die het zittende partijbestuur voorlegt aan de leden. Die voorstellen blijven te veel hangen bij “we zijn goed bezig, nog een schepje erbij, wat harder werken en dan worden we wel de grootste”.

Belangrijke kritische vragen over de praktijk van onze eigen partij worden te weinig gesteld, laat staan beantwoord.

Waarom zijn we er de afgelopen jaren niet in geslaagd voldoende mensen te organiseren en te mobiliseren om op belangrijke onderwerpen het rechtse tij te keren?

Waarom is het SP geluid zo goed als afwezig in belangrijke issues en bewegingen zoals rond klimaat en duurzaamheid, anti-racisme en dierenwelzijn?

Waarom zijn we als partij niet meer leidend in de grote maatschappelijke debatten rond Europa, vluchtelingen, alternatieven voor de neoliberale economie, integratie van ‘nieuwkomers’ en de toekomst van ons onderwijs?

Waarom zijn veel afdelingen helemaal niet zo actief maar vooral bezig met wat er in de gemeenteraad en het college speelt?

Waarom hoort de SP in de ogen van veel mensen steeds meer bij ‘hunnie’, dat wil zeggen – om het even op scherp te zetten – de Haagse politieke elite?

Mijn belangrijkste punt is dat ik wil dat dit soort vragen gesteld kunnen worden en dat er in de partij discussie over is. Natuurlijk heb ik zeker niet op al die vragen de antwoorden in mijn broekzak. Alleen collectief, in discussie met de hele partij, komen we verder bij het uitwerken van antwoorden op dat soort vragen. We hebben er niks aan om intern en extern uit te stralen dat onze partij ‘op orde’ is, het allemaal crescendo gaat en het een kwestie is van een schepje er bovenop doen.

In het partijbestuur, op het congres en in mijn praktijk in Rotterdam vind ik de volgende punten erg belangrijk.

1. Interne democratie is ook, maar niet alleen, een kwestie van democratische procedures. Ik vind zelf dat er veel voor te zeggen is dat onze interne democratie uitgebreid wordt met nieuwe vormen. Zoals het One Man-Woman, One Vote principe op congressen. Jeremy Corbyn heeft daarmee in Labour veel leden weer actief en betrokken gekregen. Een mooi voorbeeld. Maar waar het vooral om gaat is om de kennis, ervaring, inbreng en energie van al onze leden te mobiliseren. Dat kan alleen als hun inbreng voorop staat en dat de verschillende ‘inner circles’ binnen de partij een stapje terug doen.

2. Wie aan de SP denkt, denkt aan zorg, sociale zekerheid en betaalbare woningen. Dat is prima, het is de kracht van onze partij. Maar het is niet genoeg. Als we de grootste willen worden, moeten we politiek perspectief geven aan groepen en mensen die bezorgd zijn over de toekomst van het hoger onderwijs, kleine ondernemers en ZZP-ers, milieu en klimaat activisten en de hele grote groep niet witte Nederlanders die we nu maar mondjesmaat weten te bereiken.

tomaat_solidariteit
image-3218
3. Internationale solidariteit is alleen maar belangrijker geworden in de afgelopen jaren. We hebben in Griekenland kunnen zien dat nationale oplossingen voor grote sociale problemen in het huidige Europa niet mogelijk zijn. De blijvende komst van vluchtelingen en migranten laat hetzelfde zien op wereldschaal. Socialisten zijn internationalisten, altijd al geweest. We laten dat naar mijn idee te weinig zien in onze politieke praktijk en in onze acties.

4. We willen onze voorstellen en plannen omzetten in beleid. Voor een politieke partij zou het heel gek zijn als je dat niet zou willen. Maar besturen (in gemeentes en provincies, laat staan landelijk) moet geen ‘leuk meedoen’ zijn. De vraag is of we de afgelopen jaren wel kritisch genoeg waren bij bestuursdeelnames, of dat we wat te ‘eager’ waren om het vooroordeel (de SP neemt geen verantwoordelijkheid) te bestrijden. Wat mij betreft moet er een duidelijker meetlat komen waarlangs we deelname van de SP aan de macht beoordelen. We moeten niet meedoen, maar het verschil maken en leidend zijn. Coalities over links hebben wat mij betreft altijd de voorkeur, terwijl de huidige praktijk er vaak op neer komt dat rechtse partijen een verliezende PvdA inwisselt voor de SP. Dat is een problematische rol, zeker op de wat langere termijn.

5. Acties en activisme is iets anders dan propaganda en met een bord of flyers staan. We moeten voorkomen dat ons activisme verwordt tot een verlengde verkiezingscampagne. Acties voer je omdat je hebt onderzocht dat er een probleem is waar mensen op gemobiliseerd en georganiseerd kunnen worden. Acties voer je omdat het mogelijk is om te winnen.

Durf te strijden, durf te winnen! Dat is mijn inzet op het congres van 28 november. Ik hoor graag wat jullie vinden.

Gast- Auteur : Leo de Kleijn

Met veel liefde en toewijding werkt de JRvS redactie dagelijks aan nieuwe maatschappelijke onderwerpen om deze onder de aandacht te brengen van jullie, onze lezers.

Wij willen een signaal geven aan de maatschappij en tevens jullie de gelegenheid geven ook je verhaal hier op de website te delen.

Heb jij een verhaal die gehoord móet worden, laat ons dit dan weten. We geven jou graag de kans om je verhaal als gast-auteur hier te publiceren!

Meer informatie kun je hier in vinden: https://jouwrechtvanspreken.nl/gast-schrijvers/
%d bloggers liken dit: