Ik ga door als voorzitter van SP Apeldoorn. Dit is waarom.

Dit is een persoonlijke noot

rebel
image-3254
Na lang wikken en wegen en zwijgen heb ik toch besloten om ook een keer mijn persoonlijke mening te laten weten.

Als je bij een politiek partij zit kan je nooit 100% krijgen wat jij vind. We bepalen namelijk met elkaar. Er is maar 1 partij waar dit mogelijk is en dat is de PVV omdat deze maar uit 1 lid bestaat. Wilders krijgt dus altijd wat Wilders wil. Ik ben geen voorstander van partijen waar 1 lid bepaalt.

Dat betekend dat er altijd ” dingen ” zullen zijn waar ik het niet 100% mee eens ben . Dat vind ik niet erg zolang ik me kan vinden in de idealen en de uitgangspunten van een partij. En dat kan ik bij de SP . Gelijkwaardigheid, menswaardigheid en solidariteit zijn uitgangspunten die vanuit mijn ziel komen.

Ik heb gekozen op het congres voor Sharon Gesthuizen niet omdat ik Ron Meyer onbekwaam vond. Het was voor mij geen keuze Sharon vs Ron . Beide kandidaten zijn in mijn ogen zeer goede kandidaten.Beide kandidaten zijn SP kandidaten en het zal je dan ook niet verbazen dat ze qua uitgangspunten verdomd veel bij elkaar lagen. De hele discussie is door de media ( en sommige mensen) opgepakt als een twee kampen strijd binnen de SP.

Voor mij is er maar 1 kamp. Met elkaar als SP strijden voor de burgers met de burgers.

Overal waar je komt zijn er punten voor verbetering , en gelukkig maar want als je deze niet zou zien is de kans groot dat je een blinde vlek hebt.

Maar nu , IK heb in het congres NIET gezien dat er oneerlijk werd gestemd. Sterker nog ik heb geloof ik meer dan 200 keer mijn arm omhoog gestoken om mijn stem uit te brengen. Alles wat door mensen ingebracht is, is allemaal 1 voor 1 over gestemd. Als men niet blij is met de uitslag kan ik dat begrijpen. Maar dat men zegt dat het niet democratisch is gegaan absoluut niet.

Verder bestaat de partijtop uit heel veel mensen. Spreken over DE partijtop is dus stigmatiserend. Onze regiovertegenwoordiger zit in de partijtop en zelfs op zijn vrije dag neemt hij de moeite om naar me te luisteren en met me te brainstormen. Er wordt altijd naar mij geluisterd

Daarnaast hebben we een nieuwe voorzitter en ik ben blij dat hij de tijd neemt om eerst alles te onderzoeken , tot zich te nemen en te bespreken en niet meteen vanuit impulsen dingen gaat veranderen. Hij zit er net 2 maanden. Beter goed werk dan half werk. Geef mensen dus de tijd.

Ik heb Kevin hoog zitten ,inhoudelijk kan ik me vaak vinden in zijn punten. Ik vind het jammer dat hij weggaat. Alleen de manier waarop hij dit doet vind ik niet eerlijk en doet geen recht aan DE werkelijkheid, maar aan zijn werkelijkheid.

Dit allemaal gezegd hebbende ga ik me dus ook verder niet bemoeien of uitlaten over betrekkingsniveau van mensen. Ik ga mijn energie graag steken in onze partij nog beter te maken. Maar nog belangrijker niet elkaar bestrijden maar met elkaar strijden voor een eerlijk , sociaal en gelijkwaardig Nederland .

 

Laten we eerlijk zijn er wordt ook zo verdomd veel kapot gemaakt en zoveel onrechtvaardigheid gekweekt dat het bijna onmogelijk is om alles aan te pakken. Daarom moeten we het met elkaar doen , elke lid en elke actie is daarom zeer belangrijk. Verder doen en zeggen we echt veel. Er is geen andere partij die zoveel actie voert als wij. 

Een kleine greep uit de actie’s die we met elkaar op dit moment voeren:

Vluchtelingen : solidariteit en nuchterheid

De SP presenteerde daarvoor een zes-puntenplan aan de hand waarvan de bevolking van plaatsen waar noodopvang of een AZC komt betrokken kan worden bij dit proces.

1. maak opvang waar nodig kleinschaliger, houd rekening met groott e van een woonkern of een dorp;

2. geef bewonerscomités inspraak in hoe de opvang eruit komt te zien, zorg dat er bij problemen een offi cieel comité voor inspraak en overleg is;

3. verbeter voorzieningen die overbelast raken zoals openbaar vervoer, kwalitatief hoogwaardig (mobiel) internet et cetera;

4. laat asielzoekerscentra gebruik maken van lokaal bedrijfsleven, zodat opvang iedereen ten goede komt;

5. zorg ervoor dat gemeenten allemaal evenredig bijdragen en waak ervoor dat niet de gemeenten met relatief arme inwoners steeds de meeste opvangplekken moeten aanbieden;

6. houd voor toekomstige situaties reservecapaciteit voor (tijdelijke) opvang achter de hand zodat in een crisis er gemakkelijk tweetot drieduizend plaatsen verdeeld over verschillende locaties kunnen worden vrijgemaakt.

In de jaren ’90, tijdens de Balkanoorlog, waren de aantallen vluchtelingen die naar Nederland kwamen fors hoger dan nu. In 1993 was zelfs sprake van 55.000 asielaanvragen. Ook in die tijd waren er problemen met de opvang, maar hebben we het toch gered. Omdat ons land niet jarenlang een instroom van vele tienduizenden mensen aankan moeten we veel meer dan nu het geval is werken aan een eerlijker verdeling van de welvaart wereldwijd en het voorkomen en stoppen van oorlogen.

Armoede werkt niet

Onze eisen:

  • geen banen schrappen maar banen scheppen
  • geen ontslagen bij de sociale werkvoorziening
  • geen herkeuringen van jonggehandicapten
  • geen verlaging van uitkeringen
  • niet verdienen onder het minimumloon
  • goede opleidingen, goede begeleiding
  • stop de armoede onder kinderen

Er is genoeg voor iedereen

Met deze campagne willen we laten zien dat ongelijkheid een politieke keuze is. Als we andere keuzes maken, wordt iedereen daar beter van – ook de allerrijksten die wat meer belasting zullen moeten betalen. Als we mensen enthousiast kunnen maken voor onze alternatieven, kunnen we samen voor verandering strijden.

We voeren deze campagne met iedereen die de huidige verdeling niet eerlijk vindt. De mensen die weinig verdienen en de eindjes aan elkaar moeten knopen, maar ook de tweeverdiener met een hypotheek die onder water staat. Immers, al deze mensen betalen extra belasting omdat de allerrijksten en de multinationals het niet doen. Wij willen deze groepen samenbrengen, omdat ze allemaal gepakt worden.

Huur te duur

Veel berichten uit het hele land wijzen er op dat de huurprijzen de huurders over de schoenen lopen. Door maatregelen van het kabinet, gesteund door D66, CU en SGP, zijn de huren in twee jaar tijd met bijna 10% gemiddeld gestegen. Dit komt door maatregelen die zijn afgesproken door deze vijf partijen in het Woonakkoord: de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verhuurderheffing. Dat is een belasting die verhuurders moeten betalen, maar ten koste gaat van de huurprijs, onderhoud en nieuwbouw.

Daarnaast willen VVD en PvdA de puntentelling om een huurprijs te bepalen veranderen. Een kwart van het aantal huurpunten zal worden bepaald door de marktwaarde. Dit moeten we stoppen. Wanneer we niets doen, worden huurders op 1 juli 2015 met een nieuwe, forse huurverhoging geconfronteerd.

We willen verzet organiseren dat duurzaam is. Dus niet hap snap, maar solide, van onderop mét de huurders en waar mogelijk samen met bestaande huurderorganisaties. Hoe mooi zou het zijn als uiteindelijk ook woningcorporaties ons verzet kunnen steunen?

Kleine klassenstrijd

Eén op de elf klassen in het basisonderwijs bestaat uit 30 of meer leerlingen. 83% van de mensen vindt deze klassen te groot. Het is hoog tijd dat er werk wordt gemaakt van kleinere klassen. Zo krijgen alle kinderen de aandacht en ondersteuning die zij nodig hebben en wordt de torenhoge werkdruk van leraren verlaagd.

Zorg voor elkaar

De bezuinigingsdrift van Rutte II op de huishoudelijke verzorging, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging leidt tot onwenselijke en onmenselijke situaties. Mensen verliezen hun recht op zorg, gemeenten moeten nieuwe zorgtaken uitvoeren met gigantische budgetkortingen. Het zal leiden tot situaties waarin mensen nauwelijks zorg en ondersteuning krijgen, met als gevolg overbelaste mantelzorgers, vervuiling in huis en van het lijf. Kortom deze plannen moeten van tafel!

 

Oprichter van echte liefde kent geen kleur , Jouw Recht van Spreken, en Sterke Vrouwen . Ik ben politiek actief. En ervaringsdeskundige op verschillende vlakken.
Ik merk dat steeds meer mensen een label krijgen en slachtoffer worden van de vooroordelen en oordelen van de maatschappij of door andere mensen. Hier wil ik tegen strijden. Ik kom op voor jouw en mijn recht!
%d bloggers liken dit: