Notice & Takedown Procedure

 

Alle informatie op de site wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij ‘Jouw Recht van Spreken’ een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u op deze pagina het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. ‘Jouw Recht van Spreken’ streeft ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. Een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.Hieronder wordt uitgelegd waarom we de informatie nodig hebben waar u om wordt gevraagd in het onderstaande formulier.

  • Contactgegevens: Voor een vlotte en correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk ons de onderstaande gegevens te verschaffen.
  • Informatie over inbreuk: Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de informatie waarop uw verzoek ziet hieronder aan te duiden en uw verzoek kort nader te motiveren.
  • Bewijsstukken: Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de hieronder aangegeven bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen.
  • Bewijsstuk 1: Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten.
  • Bewijstuk 2: Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.

Verzoek tot verwijdering

[wr_contactform id=1588]

Door op verzenden te drukken zendt U dit formulier naar ‘Jouw Recht van Spreken’ en verzoekt u hiermee de hierboven vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaart u hierbij:

  • Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.
  • Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien ‘Jouw Recht van Spreken’ uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie
verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat ‘Jouw Recht van Spreken’ enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig onrechtmatig handelen.

 

%d bloggers liken dit: