Privacy & Disclaimer

 

Dislcaimer

 

Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze site. Het is mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. ‘Jouw Recht van Spreken’ is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van de site. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan je via links op onze site tegenkomt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en opmerkingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en bezoekers en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of ‘Jouw Recht van Spreken’. ‘Jouw Recht van Spreken’ kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

‘Jouw Recht van Spreken’ behoudt zich het recht voor – tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal. Tevens kan de ‘Jouw Recht van Spreken’ besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op onze site te publiceren in andere media, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot social media, televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia. Door bijdragen te leveren en andere interactieve mogelijkheden en dergelijke op onze site, stemmen bezoekers in met bovengenoemd gebruik van (delen van) hun bijdragen.

Privacy-statement

 

Persoonlijke gegevens die je via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Ze worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan toegang te geven tot de website of je te informeren over ‘Jouw Recht van Spreken’.

Naast door jou verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Je kunt je browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Logbestanden

 

Wanneer u onze site bezoekt registreren wij automatisch uw type browser, het land waar u vandaan komt en uw tijden van toegang en bezochte pagina’s op een interne ( beveiligde ) statistieken pagina. Wij gebruiken deze informatie om site evaluaties uit te voeren, om te zien waar bezoekers vandaan komen en voor het bijhouden van “click stream data” ( de pagina’s die onze gebruikers bezoeken op onze site ). Deze gegevens helpen ons om te bepalen welke inhoud het meest aansprekend worden geacht door onze bezoekers en daarmee kunnen we de aantrekkelijkheid van de site maximaliseren. Log bestanden zijn NIET gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies

 

Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.

We gebruiken cookies voor allerlei doeleinden. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor SafeSearch te onthouden, om de advertenties die u te zien krijgt relevanter voor u te maken, om te tellen hoeveel bezoekers we op een pagina ontvangen, om u te helpen u te registreren voor onze services en om uw gegevens te beschermen.

Cookies zijn stukjes informatie die uw browser opslaat op de harde schijf van uw computer die u identificeert wanneer u opnieuw inlogt. Wij gebruiken alleen cookies om u een “snelle start” te geven wanneer u weer een bezoek aan onze site brengt ( wat veel voorkomt ). Onze cookies zijn absoluut onschuldig en ongevaarlijk!
Als u zich zorgen maakt over cookies raden we de gratis software CCleaner www.piriform.com/ccleaner aan, die is zeer goed in het opruimen van cookies, tijdelijke bestanden en de internet cache van uw systeem.

Copyright Notice

 

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de content op de website en het logo van ‘Jouw Recht van Spreken’, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij ‘Jouw Recht van Spreken’. ‘Jouw Recht van Spreken’ behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Jouw Recht van Spreken’ is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan ‘Jouw Recht van Spreken’.

‘Jouw Recht van Spreken’ heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van ‘Jouw Recht van Spreken’, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Mocht u van mening zijn dat er content op de website aanwezig is waarbij het auteursrecht in geding komt, kunt u een verzoek tot verwijdering indienen via het ‘Notice & Takedown’ formulier.

%d bloggers liken dit: