Charlie- Tu est …?

NEDERLAND – Waarom zijn hier niet eerder debatten over geweest of heeft men hier vragen over gesteld? Heeft men weleens stilgestaan bij het feit dat het weleens kwetsend had kunnen zijn? Of tellen alleen de verkoopcijfers en het populisme?

%d bloggers liken dit: